Thursday

MARKO JOVANOVIC

Marko Jovanović

Šekspirova 9, Novi Sad

14.08.1983.

Apsolvent žurnalistike, bez objavljenih knjiga.


Leptir

Hteli bi da budu preteče u predvorju doma prapionira,

Samonezvani praporci u međuprstima

Delovi prapresme

Sa predugačkim početkom.

Praistorija pokazuje sabljozube

Istorija im dodaje sablje.

I niko

Ama bas niko

Ne mari za lagan leptirov hod

Pokajnicki mimohod.

Pretvorbu u prapostojanje.


Pretvoren u papir II

Buka je suviše snažna

Da bi snishodljiv postao.


Evo uzimam još potrebu sušta

Odlazim da plačem

Zauvek zatvaram usta.

Iz punog u puno pretačem

Postajem sasvim beo

Radjam se ponovo(vec sam sviko)

Glasno(ali ne čuje niko)

Niko se ne obazire za mnom.

Niko za mojim papirom.

Nazirem povratak reči

Sedim i čekam ih s mirom.


Kafana

Naša kafana je potpuno pusta.

Niko se više ne vraća

iz treće smene...

Nikoga više psi ne prate.

Naša kafana je potpuno pusta.

Niko se više ne vraća

iz treće smene...

Ni na koga psi više ne laju.

Naša kafana je potpuno pusta.

No comments:

Post a Comment