Tuesday

NATALIJA Ž. ŽIVKOVIĆ



Na letovanju


U moreuzu okeana
talasi
talasići

i galeb

kri, kri

i galebići

kornjača
perajima muti

mut, mut

ribe
mi prste grickaju

ćut, ćut

namigujem
školjkama i gamborima
iz milošte gađaju me
šarenim slovima

kao bezbrižni
turisti
kroz alge plivamo
kikoćemo se

mi, koji umemo, i
pevamo

bruji podmornica
puna Podmornićana
sa kopna mašu šeširima Kopnićani

sunce sija

Svi smo na okupu:

životinje, ja,
slova, Kopnićani i Vodnićani






Pisci jure čitaoce


Pisci jure čitaoce
Čitaoci beže kroz hodnik
a pisci – za njima!
Čitaoci se spuste liftom
a pisci niz stepenice trčećke

Bradati pisci jure
golobrade čitaoce sa
kačketima natraške okrenutim
Kliču:
- Budite čitaoci!

Čitalac kroz baru
Pisac za njim
Maše zbirkom pripovedaka
ukoričenom spiralom

Ušli mladići i devojke
u nekakav hol
Pisci tuda redom prolaze
Diskove s PDF verzijom pronose
Recituju linkove

Čitaoci u kafiću
Pisci za susednim stolom
Mrmljaju dok čitaju pićovnik
šalju subliminalne poruke

Čitaoci vode ljubav
Pisci ni tad ne odustaju

I dalje pišu, pišu
pišu, pišu

do kasno u noć


Natalija Ž. Živković (zbirka poezije “U aorti mog srca“)


No comments:

Post a Comment