Friday

SANELA PAVLICA

Sanela Pavlica rođena je 23.05.1982. u Pakracu, živi u Subotici.
Završila je višu poljoprivrednu školu, smjer biofarming.
Njeni prvi radovi objavljeni su u zbirci pjesama djece Pakraca “Prekinuto djetinjstvo” (1993), a njena prva zbirka pjesama “Dome moj” objavljena je 1997.godine.
Njeni radovi vrjednovani su diplomama na opštinskim, regionalnim i republičkim literarnim konkursima, čime je stekla pravo da pohađa i uspješno završi “Pesničku školu” u Beogradu 1998. godine.
Trenutno priprema svoju drugu samostalnu zbirku poezije u kojoj pored ljubavnih i misaonih stihova, preovladavaju rodoljubive teme.
PLAVA DALJINA


Vodite me negdje
Negdje
Gdje ratova nema
Već gorka je
Zemlja ova
Od suza prolivenih
Ovo nebo
Tako je blizu
Teško od gorčine i bola
I ko zla slutnja
Neka magla
Okolo tumara
Nosi miris
Paljevine i zaborava
Vodite me negdje
Negdje
Gdje nebo nježnije se plavi...
RAT

Poslušaj
Čuješ li olovne i teške
Korake neke
Da li i u tebi
Komešaju se
Neizvjesnost i strah
Dok jeziva buka ova
Slobodnu tišinu lomi
Zar opet
Zar ponovo dolazi rat
Čuješ li me sad
Zašto ćutiš
Kao ova pustoš oko nas
Otvori oči i pogledaj me
Ne odustaj
Nije još kraj
Gvozdeni koraci daleko odjekuju sad
Ka slobodnoj zemlji
Ponovo idu nekoj
Da plavo pretvore u mrak
I ponovo opet
Osjećam rat
Mada u daljini
Još uvjek je tu
U svakome od nas
HLADNA TOPLINA


Prozorsko staklo sve hladnije se bijeli
Ono tamo iza njega
Ljepotom kovitla se leprša
Prkosi zimi samo snijeg smijeli
Ne sluti da tugu neku u ljepoti toj nosi
Da nevinom igrom
Vrijeme zaustavlja
Suzi ovoj umornoj uporno prkosi
Čudna je ova hladnoća tiha bijela
Podsjeća na toplinu Božića
Na vrijeme
Kada je porodica bila na okupu cijela
I snijeg je radostan bio
U ovo doba
Nekada davno
U ljepotu svoju tugu je danas skrio
Kao da želi od nečega pobjeći
Kovitla se leprša pahulja roj
Al’ ostaje u tom začaranom krugu
Nepomično stojeći ...
OPOMENA


Da li to samoća jeca
Na rodnom pragu mom
Ili je to samo
Nejaki plač iz djetinjstva
Ostao da čuva moj dom
Da li se to tamo
Među korovom pustoš igra
Ili se samo to
Djeteta jednog smije
Radost bezbrižna
Da li je to sreća
Što mi je oteta tamo zaspala
Ili se to samo
Tuga budi
Kad prevlada sjeta
Da li će Sunce
Ponovo sijati
Nad tim komadićem neba
Ili će samo
Tama kao opomena ostati …
NE ZNAŠ

Ništa ti ne znaš
Ne znaš šta su to tuga i bol
Bez kuće šta je
Šta je to dom
Ništa ti ne znaš
Ne znaš kako su ljudi hladni i zli
Kako je kad se u srcu
Skamene boli
Ništa ti ne znaš
O muci i praznome stolu
Rat kad otme nevine duše
Ti i ne slutiš kako je to
Ništa ti ne znaš
Ne znaš kako se snovi k’o kule od karata ruše
Kad jedino ostaju uspomene
Usnule u jednom kutku moje duše
Ništa ti ne znaš
Ne znaš koliko si srećan
Ništa ti ne znaš
I bolje je takoDA MOŽE VRIJEME DA SE VRATI

Kao kazaljke na satu

Jedna drugu godine sustižu
I čine niz
Od patnje i čežnje satkan

Svaka godina zgrčena u nizu
Čuva svoga vremena priču
Ispričanu usnama njemim
Zapamćenu pogledom izgubljenim
Sve te mog života priče
Miljama daleko od onog što se zove dom
Tako su različite
A toliko jedna na drugu liče
Može li prošlost ponovo da zaživi
Bar na kratko
Vrijeme u nazad da se vrati
Pored mane da prolete sve te minute i sati
Kad bi sudbina izbrisala tragove svoje
Što u nepoznatu daljinu vode
Opet bih bila dijete
Na čijim dlanovima gore ove zvijezde daleke...


No comments:

Post a Comment