Saturday

JELENA STANKOVIC

Jelena Stanković
Rodjena 24.02.1983.
Studirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Izdala zbirke poezije: ,,Vrelina zaborava“(1996.) i
,,Nestajanje ili sve ostale“(1999.)Getsimanski vrt


Šofar se čuje,
Radosti duše tavne
Neprozborene.

Hiljadujedan
Trag svakog početka
Putokaz krajaPutevi vode
Raskršću sa koga smo
Onda krenuli.


Ispod Atlasa
Drugi bol moju crnu
Neće poneti.Nož je kraj hleba,
Čas kad okrećem ledja,
Moj prijatelju.


Tvoj muk moj je krik
Praznik truba donosi
Zoru radosti.


Prahu dajte prah
Da ne zagrize kamen
Noć ne prekine.


Nada


Svet se okreće izmedju
Postbožićne galame
I preduskršnje ćutnje

Dok se ja vrtim
Oko groba
Svog nerodjenog krsta

(I dvanaesto pritajeno jagnje
Krči gutljajem vina
Put do svoga žrtvenika)

Opijajući se rekom
Pomodrelih vena
Čekam da se nešto odista rodi

U procepu
Svoga ništavila
I preduskršnje ćutnje.

Sudbina
Ecce homo


Jedan,
Nošen nepokretom
Sasvim običan
Nedorečeni dodir
Zario mi se u beonjaču
Desnog oka,
Dok sam juče
Gonjen lažnim
Osećanjem mimikrije
Namerno pretrčavao
Ulicu ispred mesare
Ne bih li opazio
Svoju senku
Na ugaženom blatištu
Ispred okrvavljenog izloga.
Majko,
Nemoj se smejati
Zato što plačem,
Kada i moju izmrcvarenu utrobu
Okače na svetlost
Smrdljive jesenje predvečeri
Nećeš ni primetiti
Da još nisam progutao sve suze,
Poješće te kao sujetu,
Izmrcvarenu,
Kao jecaj mog umrljanog
Desnog oka.

No comments:

Post a Comment